By using this website, you agree with our use of cookies to improve its performance and enhance your user experience.
More info in our Privacy policy page.

Terms & Conditions

Mājaslapas Laukumi.lv lietošana ir paredzēta privātpersonām, iestādēm un uzņēmumiem. Lai izmantotu mājaslapas iespējas un uzzinātu preču cenas, jāreģistrējas mājaslapā un jāsagaida apstiprinājums no mūsu sistēmas administratora. Par preču cenām, kuras mājaslapā nav atrodamas, jāsazinās ar mūsu pārdošanas speciālistiem. Piedāvājam īpašas cenas un atlaides projektiem un apjoma pasūtījumiem. Par atlaidēm un īpašiem piedāvājumiem sazinieties ar mūsu pārdošanas speciālistiem un mēs Jums sagatavosim īpašu piedāvājumu.