Vecāki parasti izjūt patiesu lepnumu, ja viņu bērns agrāk nekā citi bērni iemācās staigāt, runāt, sasiet kurpju auklas u.tml. Vai agrīnāka attīstība patiesi liecina, ka mazais cilvēks būs talantīgāks vai viņam būs augstāks intelekts? Varbūt par nākotni var spriest pēc kādām citām bērna uzvedības iezīmēm? Vai, ikdienā vērojot desmit mēnešu vecu mazuli, var noteikt, cik apķērīgs viņš būs desmit gadu vecumā? Kas būtu jāzina un kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība, lai veicinātu sava bērna vispusīgu attīstību tā, lai viņš gūtu panākumus dzīvē?

Vai ir pamats uztraukumam, ja Jūsu mazulis nedara to, ko dara vienaudži viņa vecumā? Kā iegūt izpratni par bērna attīstības īpatnībām, kur smelties zināšanas un meklēt informāciju, ja bērns daudzas darbības apgūst lēnāk un uzvedas savādāk nekā citi bērni? Vai ir pamats uztraukties, celt paniku un kaunēties, ja bērna attīstība norisinās neatbilstoši viņa vecumposmam un nedaudz savādāk?

Ikviena bērna attīstība norisinās atšķirīgi - reizēm ātrāk, reizēm lēnāk, reizēm negaidīti strauji. Tomēr vecumposmu attīstības secība ir negrozāma, tās gaitu nav iespējams paātrināt. Visam ir savs laiks. Vienlaikus vecākiem būtu jāņem vērā, ka tieši ģimenei ir svarīga loma bērna attīstībā. Tas, ko bērni ikdienā iemācīsies no saviem vecākiem un ģimenes, veidos pamatu visai viņu turpmākajai dzīvei. Tāpēc svarīgi laicīgi izprast vecumposmu atšķirības un zināt, kas ir pats būtiskākais bērna attīstībā katrā no tiem.

Novēlam atrast atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem un ceram, ka šī informācija ļaus Jums labāk izprast un izvērtēt sava bērna attīstību dažādās jomās.

Bērna attīstība zīdaiņa vecumā 0-3 mēneši

Fiziskā veselība un motorā attīstība, lielā un smalkā motorika:

 • var pievilkt rociņu pie mutes;
 • spēj noturēt galviņu, esot vertikālā stāvoklī;
 • veic atspēriena kustību ar kājām;
 • veļas no sāna uz muguras;
 • groza galvu no vienas puses uz otru;
 • guļot uz vēdera, var pacelt galvu, atbalstoties uz rokām;
 • satver objektu, kas ielikts plaukstā;
 • var viegli uzsist pa objektu;
 • kontrolē acu muskuļus;
 • fokusē skatienu 20-25 cm attālumā;
 • reaģē, sadzirdot skaņas.

Bērna attīstība zīdaiņa vecumā 4-7 mēneši

Lielās kustības:

 • veļas no muguras uz vēdera un no vēdera uz muguras;
 • apsēžas bez atbalsta;
 • guļot uz muguras, paceļ galvu;
 • rāpo vai lien;
 • var piecelties stāvus, turoties pie mēbelēm;
 • aktīvi lēkā, ja tiek turēts stāvus.

Smalkās kustības:

 • atdarina kustību spēles;
 • saliek kopā rokas sev priekšā;
 • tiecas pēc priekšmeta un cenšas to satvert;
 • izlaiž priekšmetu no rokām;
 • liek priekšmetus kopā;
 • var paņemt priekšmetu ar sagrābšanas kustībām;
 • izdara tvērienu ar plaukstu (visi četri pirksti aptver priekšmetu uz plaukstas);
 • pārceļ priekšmetus no vienas rokas otrā.

Bērna attīstība zīdaiņa vecumā 8-14 mēneši

Lielās kustības:

 • staigā, turoties pie mēbelēm;
 • staigā patstāvīgi;
 • kāpj augšup un lejup pa trepēm;
 • met bumbu.

Smalkās kustības:

 • paņem mazus priekšmetus, izmantojot īkšķi un rādītājpirkstu (pincetes tvēriens);
 • švīkā uz papīra;
 • ceļ torni no 3 klučiem;
 • izvēlas (mērķtiecīgi) priekšmetu un darbojas ar to;
 • var noturēt 2 priekšmetus vienlaikus;
 • ieliek apli formu dēlītī;
 • ieliek priekšmetus vienu otrā;
 • met un sviež priekšmetus.

Bērna attīstība 1,5 - 3 gadu vecumā

Kustību attīstība:

 • labi rāpjas;
 • uzkāpj/nokāpj pa trepēm pārmaiņus solī;
 • skrien;
 • brauc ar trīsriteni, minot pedāļus;
 • noliecas un paceļ kaut ko nepakrītot.

Roku un pirkstu veiklība:

 • uzzīmē apli, vertikālu un horizontālu līniju ar krītiņu vai zīmuli;
 • šķir lapas grāmatā;
 • uzceļ torni no vismaz 6 klucīšiem;
 • atskrūvē un aizskrūvē vāciņus (pudelēm, trauciņiem utt.).

Bērna attīstība 5 gadu vecumā

Kustību attīstība:

 • lec un met kūleņus;
 • šūpojas šūpolēs, rāpjas;
 • var nostāvēt uz vienas kājas vismaz 10 sekundes.

Roku un pirkstu veiklība:

 • pēc parauga uzzīmē trīsstūri un citas ģeometriskas figūras;
 • var uzzīmēt cilvēku;
 • var uzrakstīt dažus drukātos burtus;
 • spēj patstāvīgi apģērbties un noģērbties;
 • ēd, lietojot karoti, dakšiņu un reizēm arī nazi;
 • ir apguvis tualetes iemaņas.

Bērna attīstība 7 gadu vecumā

Motorā attīstība un koordinācijas spējas:

 • prot labi noturēt līdzsvaru;
 • ir ar labi attīstītu acu-roku koordināciju, kas ļauj pārzīmēt pēc parauga un norakstīt burtus;
 • labprāt piedalās grupu/komandu spēlēs.

Bērna attīstība 7-11 gadu vecumā

Motorā attīstība un koordinācijas spējas:

 • arvien labāk attīstās motorā koordinācija;
 • spēj rakstīt arvien mazākus burtus.

Vēlāk pusaudžu emocionālā labklājība ļoti lielā mērā ir atkarīga no viņu attiecībām ar vecākiem. Ja tās ir labas un emocionāli atbalstošas, tad pusaudžiem ir tendence gūt labākas sekmes skolā, aktīvi iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs un izvairīties no negatīvām ietekmēm. Ir jānovērtē un jāsaprot termina "pēc iespējas agrāk" atšķirība - vai bērns ir "slinks" vai viņš vienkārši vēl nespēj kaut ko paveikt un viņam "ir par grūtu".

 

Mūsu SIA "GoPlay", Laukumi.lv, komanda

ar prieku radīs rotaļu laukumu, lai tas būtu

gan fizisko aktivitāšu, gan bērnu attīstību veicinošs,

bērnudārzos vai skolās, universitātēs vai citās izglītības iestādēs.

 

Seko līdzi mūsu nākamajai tēmai:

""