Pirmsskolas vecumā spēlēšanās ir galvenā nodarbe, kas attīsta bērna emocionālās, kognitīvās un sociālās prasmes.

 • 3-4 gadu vecumā bērni spēlēs sāk ievērot noteikumus, atbilstoši tiem izpilda dažādas darbības un lomas.
 • Spēlēšanās rada emocionālu komfortu, līdzsvaru, apmierinājumu, brīvības un drošības sajūtu, ļauj realizēt sevi, apjaust savas spējas, veiklību, ļauj bērnam iepazīt pasauli, attīsta iztēli un veicina jaunradi.
 • Spēlējoties bērns izpauž savus pārdzīvojumus.

Kā bērni spēlējas dažādos vecumos?

Vecums

Fiziskā, sensomotorā spēlēšanās

Izpētes spēles

Sociālie aspekti

2 – 2,5

Patīk konstruēt (lego, klucīši, smiltis, plastilīns), darboties ar ūdenskrāsām. Patīk lēkāt, soļot, klausīties mūziku.

Aizstāj vienu priekšmetu ar citu.
Spēlējoties rotaļu automašīnā iepilda degvielu, liek gulēt lelles.

Sāk attīstīties sadarbības elementi.
Var uzņemties vadītāja un sekotāja lomas.

2,5 - 3

Patīk radīt mūziku, laistīties ar ūdeni, iebērt un izbērt kaut ko, vērt lielas krelles, šķirot dažādas formas, dejot.

Iztēlojas, ka rotaļlietas domā, jūt un pauž viedokļus.

Tēli savstarpēji saistīti, piemēram, ģimene. Var arī spēlēties viens.

3 - 4

Patīk lēkāt, mest un ķert. Labprāt krāso, zīmē, līmē.

Izliekas par kādu citu, spēlēs atveido “labos” un “sliktos”.

90% izlikšanās (atveidošanas) spēļu notiek sadarbībā. Veikli maina lomas.

4 - 6

Patīk rāpties, slidināties, šļūkt un šūpoties. Izaicina sevi skrienot un lecot. Mācās spert bumbu. Dejojot ievēro ritmu. Zīmē ciparus un burtus, var uzzīmēt cilvēku.

Spēles tēmās dominē agresija.
Dzimumu atšķirības tiek pārspīlētas.

 Kopā ar citiem var gatavoties kādam teātrim vai ludziņai.
Dažiem bērniem rodas iedomu draugi
.

 

Spēlēšanās dabiski rosina bērnā vēlmi apgūt un izzināt, tā ceļ bērna pašapziņu, bagātina komunikācijas spējas un nodrošina gan fizisku, gan garīgu bērna attīstību. Spēlēšanos ir iespējams iedalīt vairākos veidos, taču katrs no tiem ir nepieciešams, lai bagātinātu bērna dažādās attīstības šķautnes.

Izšķir 4 spēlēšanās veidus:

Sensorā spēlēšanās:

Ieguvumi

 • Izpratne par cēloņu un seku likumsakarībām
 • Pasaules izzināšana ar visām maņām
 • Smalkās motorikas attīstība
 • Jaunu ideju rašanās un eksperimentēšanas prieks

Grupas spēles:

Ieguvumi

 • Sadarbošanās un kompromisu treniņš
 • Pašpārliecinātība par spējām darboties komandā
 • Socializēšanās un spēja paust idejas, ieteikumus
 • Emocionālā attīstība

Lomu spēles:

Ieguvumi

 • Bagātina iztēli un radošo domāšanu
 • Uzlabo valodas prasmes un paplašina vārdu krājumu
 • Veicina empātiju pret apkārtējiem
 • Rosina zinātkāri par dzīvi, cilvēkiem un to dažādību

Aktīvā spēlēšanās:

Ieguvumi

 • Fizisks treniņš, koordinācijas un motorikas attīstība
 • Atbildības uzņemšanās un savu spēju apzināšanās
 • Neveiksmju pārvarēšana
 • Atbrīvošanās no stresa un negatīvajām emocijām
 • Veselīga dzīvesveida pamati

Laiks, ko pavadām kopā ar saviem bērniem - nedalītā uzmanībā, vērojot, esot līdzās, piedzīvojot kopā iespaidus - tas ir nenovērtējams. Spēlējoties mēs satuvināmies, veidojam mūsu (vecāku un bērnu) kopējās atmiņas, komunikāciju un galu galā daudz ko mācāmies viens no otra. Bērna būtība ir spēlēties. Kāpēc to neļaut?

 

Mūsu SIA "GoPlay", Laukumi.lv, komanda

ar prieku radīs rotaļu laukumu, lai tas būtu

gan fizisko aktivitāšu, gan bērnu attīstību veicinošs,

bērnudārzos vai skolās, universitātēs vai citās izglītības iestādēs.

 

Seko līdzi mūsu nākamajai tēmai:

""