Lai izveidotu bērnu rotaļlaukumu projektu, sākumā ir jāizvērtē atrašanās vieta, kur tas tiks izveidots. Jāņem vērā tādi faktori kā teritorijas pieejamība, drošība un infrastruktūra. Ir svarīgi, lai rotaļlaukums būtu viegli un ērti sasniedzams vecākiem un bērniem, un drošs izmantošanai.

Nākamais solis ir rotaļlaukuma dizaina izveide. Šajā posmā ir jāņem vērā bērnu vajadzības un intereses, lai izvēlētos piemērotus rotaļlaukuma elementus. Tie var būt rotaļu kompleksi, slidkalniņi, šūpoles, interaktīvie paneļi un citas iekārtas, kas veicina bērnu iztēli un aktīvu kustību.

Turklāt, drošības noteikumu un standartu ievērošana ir svarīga projektēšanas procesā. Rotallaukuma konstrukcijai jābūt stabilai, drošai un izturīgai.

Projektējot bērnu rotaļlaukumu, būtu jāņem vērā arī bērnu vecuma grupas un spēju līmeņi. Izveidojot dažādas rotaļu zonas ar atbilstošiem elementiem, bērniem būs iespēja baudīt rotaļlaukumu atbilstoši saviem interesēm un attīstīt prasmes. Veiksmīgs rotaļu laukuma dizains veicina fiziskās un sociālās aktivitātes.

Galvenais mērķis bērnu rotaļlaukumu projektēšanā ir radīt drošu, pievilcīgu un radošu vidi bērniem, kas rosinātu viņu interesi turp doties un spēlēties